Το δικαίωμα της επικοινωνίας, εν καιρώ πανδημίας

Το δικαίωμα της επικοινωνίας, εν καιρώ πανδημίας Η επικοινωνία του γονέα ο οποίος δεν ασκεί δυνάμει δικαστικής αποφάσεως την επιμέλεια, εξακολουθεί να πραγματοποιείται απροσκόπτως, εν καιρώ πανδημίας, υποκείμενη εις τα […]

Το δικαίωμα της επικοινωνίας, εν καιρώ πανδημίας Διαβάστε περισσότερα »