Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι προγράμματα παιχνιδιών  που χρησιμοποιούν κινούμενες οπτικές παραστάσεις και ηχητικά μηνύματα για να αποδώσουν την εξέλιξη της εικονικής πραγματικότητας, που διαμορφώνει ο χρήστης  με βάση τις επιλογές […]