Η ερευνητική ιδέα είναι αν μπορεί να γίνει αποικισμός με το μικροβίωμα της μήτερας σε μωρά που γεννήθηκαν μέσω καισαρικής τομής. . .Το vaginal seeding είναι μια διαδικασία κατά την […]