Η Βούληση του ανήλικου Τέκνου

         Η εξέταση του τέκνου εις το δικαστήριο, εναπόκειται εις την διακριτική ευχέρεια του γονέα να το θέσει εις το δικόγραφο ως αναπόσπαστο αίτημα ως ειδικότερα ορίζεται …

  Η Βούληση του ανήλικου Τέκνου Διαβάστε περισσότερα »