Σύνδρομα της Κεφαλής: απενοχοποίηση και πρόληψη μέσω της γνώσης .   Θα μπορούσε να συμβεί σε όλους μας. Ένα ατύχημα σαν αυτά που συμβαίνουν καθημερινά. Ένα ατύχημα στο γενετικό υλικό […]