Η παρούσα ιστορία τοκετού στάλθηκε στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ- OVOHELLAS Καταδικάζουμε τη βία που ασκήται κατα τη διάρκεια τοκετού στις επίτοκες και στα νεογνά! Μιλήστε μας! #me-too   “Δύο βδομάδες […]