Μουσική και ανάπτυξη του εγκεφάλου των νεογνών

  Νεογνική Ανάπτυξη και µουσική αγωγή Έχει παρατηρηθεί ότι η ενασχόληση µε την µουσική αρχίζει ή πρέπει να αρχίζει πλέον από πάρα πολύ µικρές ηλικίες. Έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί εκτενώς σε […]

Μουσική και ανάπτυξη του εγκεφάλου των νεογνών Διαβάστε περισσότερα »