Θρόμβωση στην Κύηση και Λοχεία. Μια ύπουλη αιτία μητρικής θνησιμότητας

Η συχνότητα της φλεβοθρόμβωσης στην κύηση είναι 1-2/1000 κυήσεις, με την πνευμονική εμβολή να αποτελεί την πρωταρχική αιτία μητρικής θνησιμότητας και την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση μία σημαντική αιτία μητρικής […]

Θρόμβωση στην Κύηση και Λοχεία. Μια ύπουλη αιτία μητρικής θνησιμότητας Διαβάστε περισσότερα »