Επίδραση της μουσικής στη Ψυχολογία της μητέρας κατά τη διάρκεια του καρδιοτοκογραφήματος

                        Γράφει η Γαβριέλα Μυλωνά, Μουσικός, Μαία- MSc «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ […]

Επίδραση της μουσικής στη Ψυχολογία της μητέρας κατά τη διάρκεια του καρδιοτοκογραφήματος Διαβάστε περισσότερα »