Ασκήσεις Kegel κατά την εγκυμοσύνη και την λοχεία θερωρείτε πλέον απαραίτητη πρακτική. Οι γυναίκες πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά και να τις εφαρμόζουν καθημερινά. Με τις ειδικές πυελικές ασκήσεις Kegel γίνεται […]