Ένας από τους κυριότερους στόχους της Γενετικής είναι η πρόληψη των βαρέων  κληρονομικών νοσημάτων, που έγινε εφικτή τις τελευταίες δεκαετίες μέσω της  επιστημονικής έρευνας. Η κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών, που […]