Τα μαιευτήρια και τα νοσοκομεία και στην Ελλάδα υποχρεούνται να έχουν την έγγραφη συναίνεση της μητέρας, για να χορηγηθεί υποκατάστατο μητρικού γάλακτος στα νεογνά τους. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση του […]