Άστοχοι ορισμοί κατά τον τοκετό. Επιστημονικά αποδεκτοί ορισμοί, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες

Στην μαίευση χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση ξεπερασμένοι ή άστοχοι ορισμοί, που στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες δεν περιγράφονται. Παρακάτω αναφέρονται οι πιο συνηθισμένοι:                 […]

Άστοχοι ορισμοί κατά τον τοκετό. Επιστημονικά αποδεκτοί ορισμοί, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες Διαβάστε περισσότερα »