Τι είναι η εγγραμματοσύνη της υγείας;   Ο όρος εγγραμματοσύνη της υγείας (health literacy) αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να αποκτά, να επεξεργάζεται και να κατανοεί πληροφορίες γύρω από θέματα υγείας, σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι […]