Τα περιστατικά αυτισμού αυξάνονται ραγδαία και τα αίτια είναι πολλά και άγνωστα. .   Η περίοδος της εγκυμοσύνης φαίνεται, από πολλές έρευνες, ότι διαδραματίζει σημαντικό ρολό για την εμφάνιση […]