Διάρροια? CORONAVIRUS και συμπτώματα εκ του πεπτικού συστήματος

Οι ερευνητές ανέτρεξαν  σε ιατρικά δεδομένα, στα αρχεία 204 ασθενών που είχαν διαγνωστεί με COVID-19 (μέση ηλικία 53 ετών), οι οποίοι είχαν εισαχθεί σε τρία νοσοκομεία στην επαρχία Hubei της Κίνας μεταξύ 18 Ιανουαρίου και 28 Φεβρουαρίου και παρέμειναν μέχρι τις 5 Μαρτίου.

Διαπιστώθηκε ότι ενώ οι περισσότεροι ασθενείς εισήλθαν  στο νοσοκομείο με πυρετό ή αναπνευστικά συμπτώματα, το ήμισυ αυτών (103 ασθενείς) είχαν συμπτώματα απο το πεπτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης  της απώλειας όρεξης (84%).


Περισσότερο από 18% (38 περιπτώσεις) εμφάνισαν συμπτώματα που σχετίζονται με το γαστρεντερικό σύστημα, όπως διάρροια, έμετος ή κοιλιακό άλγος.


Σε έξι περιπτώσεις, υπήρχαν συμπτώματα εκ του πεπτικού συστήματος και απουσία αναπνευστικής δυσφορίας.


Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με πεπτικά συμπτώματα, συγκρινόμενοι με αυτούς χωρίς κανενός τέτοιου είδους συμπτωμάτων, παρουσίασαν κατά μέσο όρο 1,7 ημέρες μεγαλύτερη καθυστέρηση της έναρξης των συμπτωμάτων και της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο.


Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι καθώς η σοβαρότητα της νόσου αυξάνονταν, τα πεπτικά συμπτώματα μπορεί να παρουσίαζαν επιδείνωση.

Οι ερευνητές ανέτρεξαν σε ιατρικά δεδομένα, στα αρχεία 204 ασθενών που είχαν διαγνωστεί με COVID-19 (μέση ηλικία 53 ετών), οι οποίοι είχαν εισαχθεί σε τρία νοσοκομεία στην επαρχία Hubei της Κίνας μεταξύ 18 Ιανουαρίου και 28 Φεβρουαρίου και παρέμειναν μέχρι τις 5 Μαρτίου.

Διαπιστώθηκε ότι ενώ οι περισσότεροι ασθενείς εισήλθαν στο νοσοκομείο με πυρετό ή αναπνευστικά συμπτώματα, το ήμισυ αυτών (103 ασθενείς) είχαν συμπτώματα απο το πεπτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας όρεξης (84%).

Περισσότερο από 18% (38 περιπτώσεις) εμφάνισαν συμπτώματα που σχετίζονται με το γαστρεντερικό σύστημα, όπως διάρροια, έμετος ή κοιλιακό άλγος.

Σε έξι περιπτώσεις, υπήρχαν εκ του πεπτικού μόνο συμπτώματα και απουσία αναπνευστικής δυσφορίας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με πεπτικά συμπτώματα, συγκρινόμενοι με αυτούς χωρίς κανενός είδους τέτοιων συμπτωμάτων, παρουσίασαν κατά μέσο όρο 1,7 ημέρες μεγαλύτερη καθυστέρηση της έναρξης των συμπτωμάτων και της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι καθώς η σοβαρότητα της νόσου αυξάνονταν, τα πεπτικά συμπτώματα μπορεί να παρουσίαζαν επιδείνωση.

Ωστόσο, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στο χρόνο ανάρρωσης, ημέρες παραμονής στην εντατική θεραπεία ή της θνησιμότητας μεταξύ των δύο ομάδων”, γράφουν οι ερευνητές.

Σημείωσαν δε, ότι ο αριθμός των ασθενών με αυξημένη ALT και AST ήταν σημαντικά υψηλότερος στους ασθενείς με συμπτώματα εκ του πεπτικού συστήματος (20% έναντι 6%), αλλά δεν βρήκαν σημαντική ηπατική βλάβη μεταξύ των δύο ομάδων σύγκρισης.

Ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι δεν έλεγξαν για RNA του SARS-CoV-2 στα κόπρανα των ασθενών, “οπότε δεν μπορούμε να συσχετίσουμε τον επιπολασμό των πεπτικών συμπτωμάτων και τη σοβαρότητα με την παρουσία ιικού RNA σε δείγματα κοπράνων”.

Προσοχή λοιπόν και σε συμπτώματα εκ του πεπτικού συστήματος.

Πηγή: American Journal of Gastroenterology 2020

Ρωτήστε την μαία σας, σε περίπτωση συμπτωμάτων και # μείνετε σπίτι


Κωνσταντίνα Νούσια Μαία, ΜSc, PhD