Εκπαιδευτικό Video. Πλύσιμο χεριών από τον μπαμπά στο σπίτι, πριν την φροντίδα του μωρού.

Video:
https://w
ww.magisto.com/album/video/cS4sAlZbAUMiNz8HDmEwCXt3?fb_ref=l0vsm1o0a1c0f