Περινεϊκός υπέρηχος στην αίθουσα τοκετού, για μέτρηση της διαστολής του τραχήλου.

Γράφει η Κωνσταντίνα Νούσια Μαία, ΜSc PhD e

Ο  περινεϊκός υπέρηχος, αποτελεί νέο εργαλείο στην αίθουσα τοκετών για την μέτρηση της διαστολής και την εξάλειψη του τραχήλου.

Χωρίς να χρειάζεται να γίνεται κολπική εξέταση καθίσταται δυνατή η μέτρηση της διαστολής τραχήλου, τοποθετώντας την κεφαλή του υπερήχου απλά στο περίνεο

.

Τόσο η εξειδικευμένη Μαία στον  περινεϊκό υπέρηχο, όσο και ο γυναικολόγος, μπορούν να χρησιμοποιούν τον  περινεϊκό υπέρηχο στην αίθουσα τοκετού, αποφεύγοντας έτσι τις κολπικές εξετάσεις που βιώνεται δυσάρεστα από τις περισσότερες επίτοκες.