Συστάσεις NICE:

Προηγηθείσα Καισαρική Τομή (ΠΚΤ)

Διαχείριση του πρώτου και δεύτερου σταδίου τοκετού σε επίτοκες με προηγηθείσα καισαρική τομή(ΠΚΤ):

  1. Μην χρησιμοποιείται ως πρακτική ρουτίνας την τοποθέτηση ενδοφλέβιας γραμμής σε επίτοκες με ΠΚΤ.

2. Εξηγήστε στις επίτοκες με ΠΚΤ τα εξής:

  • Ο κολπικός τοκετός έχει συσχετισθεί με μικρή πιθανότητα ρήξης μήτρας.
  • Μια επείγουσα καισαρική τομή μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για: α) μετάγγιση αίματος λόγω μεγάλης αιμορραγίας, β) λοιμώξεις, όπως ενδομήτρια λοίμωξη, γ) περισσότερες μέρες διαμονής στο νοσοκομείο και δ) επιπλοκές σε επόμενη εγκυμοσύνη, όπως προδρομικό ή διεισδυτικό πλακούντα.
  1. Εξηγήστε στις επίτοκες με ΠΚΤ ότι υπάρχουν λίγα στοιχεία στη διαφορά του αποτελέσματος για τα μωρά ανάμεσα στον κολπικό τοκετό και σε άλλη μια καισαρική τομή.

4. Εξηγήστε στις επίτοκες με ΠΚΤ ότι έχουν μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών στον τοκετό        αν έχουν γεννήσει ξανά με κολπικό τοκετό.

5. Όταν συζητάτε για τη χορήγηση ωκυτοκίνης λόγω καθυστέρησης του πρώτου ή του            δεύτερου σταδίου τοκετού, εξηγήστε στις επίτοκες με ΠΚΤ ότι αυτό:

  • Αυξάνει τη πιθανότητα ρήξης της μήτρας
  • Μειώνει τη πιθανότητα για μία ακόμα καισαρική τομή
  • Αυξάνει τη πιθανότητα για τοκετό με εμβρυουκλό.
  1. Χρησιμοποιείστε συνεχόμενη καρδιοτοκογραφία σε επίτοκες με ΠΚΤ αν χορηγήσετε ωκυτοκίνη λόγω καθυστέρησης τους πρώτου ή του δεύτερου σταδίου τοκετού.

7. Υποστηρίξτε με ενημερωμένες και ποικίλες επιλογές για την ανακούφιση από τον πόνο          στη διάρκεια του τοκετό σε επίτοκες με ΠΚΤ, ακόμα και τοκετό στο νερό.

8. Εξηγήστε σε επίτοκες με ΠΚΤ ότι η τοπική αναλγησία έχει συσχετισθεί με μειωμένη              πιθανότητα για μία ακόμα καισαρική τομή και με αυξημένη πιθανότητα για τοκετό με            εμβρυουκλό.

9. Μην χρησιμοποιείτε ως πρακτική ρουτίνας την αμνιοτομή (τεχνητή ρήξη                  θυλακίου) σε επίτοκες με ΠΚΤ.

10. Χρησιμοποιείστε συνεχόμενη καρδιοτοκογραφία σε επίτοκες με ΠΚΤ που έχει γίνει              αμνιοτομή.

11. Δώστε προσοχή στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΝICE για τις επίτοκες με ΠΚΤ σε               θέματα που έχουν να κάνουν με το φαγητό και τα ροφήματα στον τοκετό, τον έλεγχο           της γαστρικής οξύτητας και τις θέσεις στον τοκετό.