ΝΕΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ.Daddy be cool

ΝΕΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

     Όλο και περισσότερο στρέφεται η προσοχή μας προς τους νέους μπαμπάδες. Και υπάρχει λόγος.

     Παραδοσιακά, οι ανησυχίες για την ψυχική υγεία έχουν επικεντρωθεί στις νέες μαμάδες, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι σαφές ότι η περιγεννητική περίοδος είναι μια εποχή ψυχικής ευαισθησίας και για τους μπαμπάδες.

     Πρόσφατη έρευνα της Αυστραλίας, η οποία μελέτησε πάνω από 1500 νέους μπαμπάδες, ανακάλυψε ότι οι νέοι μπαμπάδες βιώνουν υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας και δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια.

    Οι ερευνητές συνόψισαν επτά βασικά ευρήματα:

  1. Οι άντρες βιώνουν σημαντική εσωτερική πίεση στο ρόλο τους ως πατέρες

Ενώ η πατρότητα είναι μια εποχή μεγάλης χαράς και ευτυχίας, οι άντρες μπορεί να αισθάνονται συγκλονισμένοι από την ανάγκη να είναι η οικονομική και συναισθηματική υποστήριξη της οικογένειας τους και από τις θυσίες που πρέπει να κάνουν για το νέο τους ρόλο. Οι νέοι μπαμπάδες αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να είναι ο «βράχος» και να έχουν το βάρος των αρμοδιοτήτων τους χωρίς την υποστήριξη των άλλων.

  • Οι νέοι μπαμπάδες των οποίων το παιδί είναι κάτω των 12 μηνών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ψυχολογικής δυσφορίας

Το 39% των νέων μπαμπάδων που ανήκε σε αυτή την κατηγορία ανέφεραν υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας. Είναι επίσης πιθανό να δουν τα δικά τους συναισθήματα λιγότερο σημαντικά από της συζύγου τους. 

  • Οι νέοι μπαμπάδες έχουν επιφανειακή και ελλιπή κατανόηση της περιγεννητικής κατάθλιψης

Ενώ οι πατεράδες εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο ψυχολογικής δυσφορίας παρουσιάζουν περιορισμένη κατανόηση των περιγεννητικών συνθηκών ψυχικής υγείας και υπάρχει μεγάλη έλλειψη συνειδητοποίησης ότι μπορούν να επηρεάσουν τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες.

  • Οι άντρες δεν θέλουν να ταυτίσουν το «άγχος του μπαμπά» με κατάθλιψη και άγχος

Η αρνητική στάση απέναντι στην κατάθλιψη και το άγχος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τους άντρες που ζητούν βοήθεια και υποστήριξη στο ρόλο τους ως νέοι μπαμπάδες. Ενώ οι άντρες που είναι πιο ανοιχτοί να αναγνωρίσουν την έννοια «άγχος του μπαμπά» είναι πιο πιθανό να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά.

  • Η σχέση των συζύγων που είναι κρίσιμη διευκολύνεται από την στήριξη και την πληροφόρηση

Έχοντας ένα παιδί αλλάζει η σχέση του ζευγαριού. Τα ζευγάρια έρχονται αντιμέτωπα με τις προκλήσεις και προσαρμόζονται στους νέους ρόλους. Όσο πιο ενημερωμένοι είναι, τόσο καλύτερα προσαρμόζονται.

  • Οι άντρες τείνουν να βασίζονται στη σύζυγο τους για συμβουλές και πληροφορίες

Οι νέοι μπαμπάδες παρόλο που είναι ανοιχτοί στην αναζήτηση βοήθειας και πληροφοριών, έχουν την τάση να μαθαίνουν την ώρα που θα τους χρειαστεί, χωρίς να είναι ενημερωμένοι από πριν.

  • Οι μπαμπάδες δείχνουν γενική έλλειψη ικανοποίησης από τους επαγγελματίες υγείας για τη διαθεσιμότητα υποστήριξης και συμβουλών για τον πατέρα.

Υπάρχει μια αίσθηση ότι οι άντρες αισθάνονται κάπως απομακρυσμένοι από την εγκυμοσύνη καθώς οι πλειοψηφία των πληροφοριών και της υποστήριξης απευθύνεται στις μαμάδες.

Η ψυχική υγεία και ευημερία των μπαμπάδων πρέπει να προωθείται και από τις νέες μαμάδες.

Οι μπαμπάδες χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη κατά τη μετάβαση τους στην πατρότητα.

Πηγή: www.centreforperinatalpsychology.com.