ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. EimaiMaia.gr

Γράφει η Κωνσταντίνα Νούσια.

Η κάθε μητέρα είναι προικισμένη με μια σπουδαία ικανότητα, που κανείς δεν μπορεί ν’ αντιγράψει και είναι ο Θηλασμός!

 Αποτελεί δε αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας, μες στους αιώνες, να γίνεται  η τροφός του παιδιού της.

ΘηλάΖΩ  σημαίνει ΖΩΗ! Την πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου 1-7, γιορτάζεται η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού ( World Breastfeeding Week)

Η Εθνική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για την «Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού» υποστηρίζει τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF για αποκλειστικό Μητρικό Θηλασμό κατά τους πρώτους έξι μήνες ζωής του βρέφους και τη συνέχισή του, παράλληλα με την εισαγωγή στερεών τροφών, μέχρι το δεύτερο έτος ζωής και για όσο ακόμα επιθυμούν μητέρα και παιδί.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ

Ο δημόσιος θηλασμός είναι δικαίωμα της δυάδας, παντού και πάντα!

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα που βιώνει η θηλάζουσα μητέρα σε δημόσιους χώρους; Σε μια κοινωνία πρόνοιας και προστασίας της μητρότητας και του νέου ανθρώπου, οφείλουμε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της δυάδας, εξασφαλίζοντας ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οπού η θηλάζουσα μητέρα θα μπορεί, αν το επιθυμεί, σε κατάλληλο και ήρεμο περιβάλλον να θηλάσει το παιδί της, καθώς θα ταξιδεύει, μετακινείτε στην πόλη, διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις της σε δημοσιά κτήρια, είτε απλά, θα απολαμβάνει μια βόλτα στην πόλη της!

Αν και το μήνυμα του Δήμοσιου θηλασμού είναι ο θηλασμός πρέπει να είναι ελεύθερος και ανεμπόδιστος,  την ώρα και στο μέρος το οποίο η μητέρα βρίσκεται και κάνει τα ψώνια της ή διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις της ή απολαμβάνει μέρος της κοινωνικής της ζωής, εντούτοις πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για όλες εκείνες τις μητέρες που για προσωπικούς (κοινωνικούς ή θρησκευτικούς) λόγους προτιμούν να θηλάσουν κάπου ήσυχα ή ακόμα και να χρειάζεται να αντλήσουν γάλα με την ηρεμία τους και μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.   

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη, ο έλληνας νομοθέτης έχει προβεί με τη ψήφιση του υπ. αρ. 4316/2014 νόμου, για την προστασία της μητρότητας και άρθρο 3 παρ. 1 , στον οποίο αναφέρεται πλέον συγκεκριμένα στην προστασία του θηλασμού σε δημόσιο χώρο. Με το νόμο αυτό ενισχύεται γενικότερα η προαγωγή του μητρικού θηλασμού, προβλέπονται χώροι θηλασμού στην εργασία της μητέρας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Παρόλο όμως που έχουν παρθεί μέτρα προτεραιότητάς και διευκόλυνσης της θηλάζουσας μητέρας, δεν υπάρχει καμία σχεδόν μέριμνα τόσο σε δημόσια κτήρια όσο και στις στάσεις του metro, ηλεκτρικό, αερολιμένες κ.α

Εν κατακλείδι ο νόμος 4316/2014 στο άρθρο 3 περιλαμβάνει τις εξής διατάξεις που ψήφισε η Βουλή για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού στη χώρα μας.

1   Για τη διευκόλυνση των θηλαζουσών μητέρων σε δημόσιο ισχύουν τα κάτωθι:

α) Δημιουργείται χώρος θηλασμού σε δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, σε αερολιμένες, σε λιμένες, σε σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σε σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε χώρους άθλησης, σε εμπορικά κέντρα, καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

β) Οι εργαζόμενες θηλάζουσες μητέρες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μπορούν να αντλούν με έκθλιψη και να αποθηκεύουν το μητρικό γάλα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους και εντός του χώρου που ορίζεται από το φορέα εργασίας τους και ο οποίος ονομάζεται χώρος θηλασμού στην Εργασία.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια των χώρων θηλασμού και των χώρων θηλασμού στην Εργασία. Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας.J

Ωστοσο, πέντε χρόνια μετά το ερώτημα παραμένει. Εφόσον η νομοθεσία υπάρχει, τι κάνουν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς για να συμμορφωθούν και να διευκολύνουν τις μητέρες να θηλάσουν ανεμπόδιστα στους δημόσιους χώρους; Και τι κάνει ο νομοθέτης για την εφαρμογή του νόμου και την προάσπιση του θηλασμού; 

Η ΚοινΣΕπ “Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα“, το “Παρατηρητήριο Μαιευτικής Βίας” και το “eimaimaia.gr“, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν για την προαγωγή του Δημόσιου Θηλασμού στη χώρα μας.

Δημόσιος Θηλασμός! Παντού και πάντα-Στηρίξτε τον!

Πληροφορίες: dnousia@yahoo.gr

(Στην αναδημοσίευση από άλλο site να αναφέρεται η πηγή)