Μοιρολόι της Μάνας της Πίνδου

Οι γυναίκες της Πίνδου, με αυτοθυσία βοήθησαν τα στρατεύματα στον πολεμο, μεταφέροντας στις πλάτες τους φαγητό και ηματισμό.

Αναρριχόμενες σε απότομες χαράδρες και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, κάλυπταν αποστάσεις δύο και τριών ημερών για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του στρατού.

Δε, σαν μάνες, μοιρολογησαν γιούς που πέσαν στο πεδιο της μάχης