Χορεύοντας στον Τοκετό

Ο τοκετός ορίζεται ως φυσικό φαινόμενο και η επίτοκος θα πρέπει να μην τοποθετείται σε ύπτια θέση, αντιθέτως να κινείται, να περπάτα και αν είναι δυνατόν στο περιβάλλον που διενεργείται ο τοκετός να…χορεύει!

Η Μαρία έκανε προσπάθεια ΦυΤΜΑΚ μετά από δυο καισαρικές τομές και απόλαυσε τον τοκετό του παιδιού της χορεύοντας!

Σου Σφυρίζω…για να βγεις σου σφυρίζω!

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=wkaPh_b6K0w