“ΠΑΡΟΥΣΑ”, δηλώνει ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών/τών Πάτρας

Στα πλαίσια του Athens Pride 2018, ο ΣΕΜΜΠ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, βασισμένη στην επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών/τών (International Confederation of Midwives – ICM).
“ΠΑΡΟΥΣΑ” δηλώνει ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-τών Πάτρας. Ο ΣΕΜΜΠ, ενστερνίζεται τις θέσεις της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών-τών (ΙCM) και υποστηρίζει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να λαμβάνουν φροντίδα συμπεριληπτική και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την έκφραση φύλου. Ο ΣΕΜΜΠ πιστεύει ακράδαντα ότι είναι μείζονος σημασίας για τις/τους μαίες-τές να τιμούν και να σέβονται το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στον αυτοπροσδιορισμό, καθώς και το δικαίωμά  τους να λαμβάνουν φροντίδα υγείας ελεύθερη από φυλετικές διακρίσεις, ομοφοβία, τρανσφοβία και προκαταλήψεις.
Ο ΣΕΜΜΠ αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ασκούν το λειτούργημα της μαιευτικής και να τυγχάνουν υποστήριξης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την έκφραση φύλου τους. Η άσκηση της μαιευτικής φροντίδας δυναμώνει και εμπλουτίζεται από την ποικιλoμορφία των επαγγελματιών υγείας που αντανακλά την ποικιλομορφία των οικογενειών στις οποίες παρέχεται η μαιευτική φροντίδα.
Ο ΣΕΜΜΠ καλεί όλα τα μέλη του να:
– Καλωσορίζουν όλ@ εκείν@ που αναζητούν μαιευτικές υπηρεσίες υγείας και να τους παρέχουν φροντίδα υγείας απαλλαγμένη από διακρίσεις που στηρίζονται στον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, στην ταυτότητα φύλου και στην έκφραση φύλου τους.
– Υποστηρίζουν τις/τους μαίες-τές που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, στα καθορισμένα από το νόμο καθήκοντά τους.
– Προωθούν τη συμπερίληψη και το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την άσκηση της μαιευτικής φροντίδας